Παιδικός Σταθμός

Επισκευή και αναβάθμιση παιδικού σταθμού δήμου Τήνου