ΜΑΡΑΘΙ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ