Φάρος Φισκάρδο Κεφαλληνίας

Αποκατάσταση και επαναχρήση φαρικού συγκροτήματος στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας