Σύνταξη φακέλου τακτοποίησης αυθαιρέτων

Σύνταξη φακέλου τακτοποίησης αυθαιρέτων

Σύνταξη φακέλου τακτοποίησης αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την διεκπεραίωση της διαδικασίας ένταξης του ακινήτου σας στο Ν 4178/2013, που αφορά τη τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων, συντάσσοντας και καταθέτωντας το φάκελο που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Anegersis Dossier Compilation