Αρχιτεκτονικές μελέτες

Αρχιτεκτονικές μελέτες – Design – Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η Εταιρεία μας με ένα επιτελείο Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είναι από την αρχή δίπλα σας. Από την επιλογή του οικοπέδου ,σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, προτάσεις για την αξιοποίηση του ανάλογα με τις ανάγκες σας, έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων όπως Δασαρχείο, Αρχαιολογία κ.λπ. και τέλος την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής αδείας. Κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι συνεχώς δίπλα σας με την επίβλεψη της σε όλα τα στάδια της κατασκευής και την ποιοτική ολοκλήρωση του έργου.

Anegersis surveyor equipment

Σύλληψη

Συλλαμβάνουμε την ιδέα, με έμπνευση αλλά και με την εμπειρία μας που μας καθοδηγεί και δίνει την αισθητική κατεύθυνση σε όλους τις αρχές και σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού. Ο ορθός σχεδιασμός αρχίζει με σαφή πρόθεση. Πρέπει να κατανοήσουμε τα βασικά ζητήματα που οι πελάτες μας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και τι είδους απαντήσεις ελπίζουν να προκαλέσουν από τους τελικούς χρήστες. Πιστεύουμε ότι μια ορθολογική εξερεύνηση στις ανάγκες ενός έργου και μια καινοτόμος αντίληψη που θα αγκαλιάσει όλους τους εμπλεκόμενους με το έργο, θα οδηγήσει σε κτίρια που αποπνέουν μια αίσθηση αρμονίας και απολαμβάνουν μια οργανική σχέση με την περιοχή. Αν πετύχει αυτή η διαδικασία τότε θα ενθαρρύνει την ισορροπία μεταξύ του ποιητικού και του ορθολογικού που επιτρέπει στην δουλειά μας να είναι και παθιασμένη αλλά και ρεαλιστική.

Anegersis construction

Αρχιτεκτονικό έργο

Το Αρχιτεκτονικό έργο είναι μια ιδέα και ένας χώρος που πάντα εξελίσσεται. Ανταποκρινόμαστε προσαρμόζοντας τη σκέψη μας και δημιουργώντας νέες ιδέες και λύσεις που αντικατοπτρίζουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες για την οργάνωση του χώρου, την αειφορεία, την υγιεινή διαβίωση και την άνεση.
Η κατασκευή ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι κάτι περισσότερο από τοίχους, παράθυρα και πόρτες. Πρόκειται για μια διαδικασία σχεδιασμού που περιλαμβάνει στρατηγικό σχεδιασμό, ικανότητα προγραμματισμού, βιωσιμότητα, ενεργειακό σχεδιασμό και σωστή κοστολόγηση του έργου. Χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας για να σχεδιάσουμε χώρους που ενισχύουν τη σημασία του έργου.

Anegersis_Meletes

Συνεργασία

Πιστεύουμε ότι οι πιο επιτυχημένες, ολοκληρωμένες σχεδιαστικές λύσεις προκύπτουν από μια συλλογική διαδικασία που αρχίζει με μια ολιστική προσέγγιση στην αναζήτηση της αρχιτεκτονικής λύσης. Πριν μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να εντοπίσουμε την βασική ουσία αυτού που προσπαθούμε να σχεδιάσουμε. Εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε πρώτα το όραμα.
Η αναζήτηση και η επίλυση προβλημάτων είναι ένας διάλογος της έρευνας μέσω της αλληλεπίδρασης με τα πιο εφευρετικά πολυεπιστημονικά εργαλεία.

Anegersis Meletes

Συνεργασία. Σύλληψη. Ομαδική δουλειά

Η διαδικασία σχεδιασμού είναι μία εξελισσόμενη διαδικασία. Ξεκινά με επικοινωνία και κατανόηση του πελάτη. Πριν φανταστούμε, αλληλεπιδρούμε. Η ιδέα δεν είναι μόνο από μας. Είναι ένα συλλογικό έργο από μας και τους πελάτες μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο