Φάρος Φισκάρδο Κεφαλληνίας

projects Description

Φάρος Φισκάρδο Κεφαλληνίας

Αποκατάσταση και επαναχρήση φαρικού συγκροτήματος στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας

Faros Fiskardo work in progress
Faros Fiskardo work in progress
Faros Fiskardo
Faros Fiskardo before
Faros Fiskardo work in progress
Faros Fiskardo work in progress
Faros Fiskardo work in progress
Faros Fiskardo outside
Faros Fiskardo outside
Faros Fiskardo outside
Faros Fiskardo living room
Faros Fiskardo entrance
Faros Fiskardo living room
Faros Fiskardo bathroom
Faros Fiskardo point of view
Faros Fiskardo outside
Faros Fiskardo point of view
Faros Fiskardo point of view

Μετάβαση στο περιεχόμενο